ABL – Wiosna 2017

Aktualna punktacja ABL – Wiosna 2017

1 liga –(Ostrawa)

2 liga –(Ostrawa)

4 liga –  (Trzyniec)

5 liga –  (Trzyniec)