1% na sekcję bowlingową

Poznaj Fundację EDF Polska

EDF - logo

Fundacja EDF Polska powstała w wyniku połączenia rybnickiej Fundacji Elektrowni Rybnik oraz krakowskiej Fundacji „Gorące Serce”. Działalność wpisuje się w założenia polityki dobroczynnej EDF, która zakłada wzmacnianie relacji ze społecznościami lokalnymi oraz wsparcie w obszarach nauki, środowiska i solidarności społecznej.

Zakres naszej działalności, jak ochrona i promocja zdrowia, działalność edukacyjna, kulturalna i sportowa stawiana jest na równi z niesieniem pomocy społecznej najbardziej potrzebującym.

W ten sposób wykluczamy poczucie izolacji, jakiego coraz częściej doświadczają osoby starsze, osoby pozbawione możliwości rozwoju oraz osoby niepełnosprawne fizycznie bądź intelektualnie.

Jeśli chcesz wspierać naszą Organizację, przekaż nam swój 1% podatku wpisując w swoim rozliczeniu PIT.

Wystarczy, że prócz numeru KRS : 0000204954 w rubryce : „Cel szczegółowy 1%”
wpiszesz zwrot : Sekcja Bowlingowa
 
 

Składka członkowska 2017

Przypominamy, że do 28 lutego zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Wysokość składki w 2017 r wynosi tak jak w latach ubiegłych 120 zł za cały rok. Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na numer konta:

Nr konta do przelewu: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006. w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa

Przykładowy tytuł wpłaty: Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej