Składka w roku 2022.

Przypominamy wszystkim zawodnikom,

że zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową.

Tak jak w ubiegłych latach, składka członkowska:

– dla osób dorosłych wynosi 120 zł ,

a

– dla juniorów (do 21 lat) i osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 60 zł.


Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na numer konta :

Bank PEKAO nr 65 1240 1343 1111 0011 0488 9887

UWAGA ! : w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa
Przykład : Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej