Trójmecz – Rozgrywka 3

I-szy Trójmecz rozegrany w Łaziskach G. 17.07.2010
Rozgrywka 3

trojmecz2010-3