Trójmecz – Rozgrywka 2

I-szy Trójmecz rozegrany w Rybniku 10.07.2010
Rozgrywka 2

trojmecz2010-2