Trójmecz – podsumowanie

I-szy Trójmecz
Podsumowanie

trojmecz2010suma