Trójmecz – Rozgrywka 1

I-szy Trójmecz rozegrany w Łaziskach G. 03.07.2010
Rozgrywka 1

trojmecz2010-1