Składki w roku 2021.

Przypominamy, że nadal zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową.

Tak jak w ubiegłych latach składka członkowska dla osób dorosłych wynosi 120 zł ,

a osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz juniorzy do 21 lat – 60 zł.

W związku ze zmianą nazwy naszej fundacji na Fundacja Elektrowni Rybnik zmieniony został również numer konta fundacji.

Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na nowy numer konta:

Bank PEKAO nr 65 1240 1343 1111 0011 0488 9887

UWAGA ! : w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa
tytuł wpłaty – ( Przykład ) : Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Stare konto będzie działało do 30.kwietnia br.

Zarząd Sekcji Bowlingowej