Zmiany.

3 marca 2021 r. rybnicka Fundacja PGE Energia Ciepła zmieniła nazwę na Fundacja Elektrowni Rybnik. Stało się to w wyniku rejestracji przez sąd procesu połączenia obu fundacji.Fundatorem Fundacji Elektrowni Rybnik jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która od stycznia 2020 roku jest właścicielem aktywów Elektrowni Rybnik. Fundacja Elektrowni Rybnik działa lokalnie oraz kontynuuje zadania i cele statutowe rybnickiej fundacji, która istnieje od roku 2004 i prowadzi swoją działalność w centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym, na które składają się kryte pływalnie, zakład rehabilitacji leczniczej, saunarium, grota solna, pracownie kół zainteresowań, klub fitness oraz sale widowiskowe. Obszar lokalnego funkcjonowania Fundacji obejmuje m.in.: • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • naukę, edukację, oświatę i wychowanie, • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,• ochronę i promocję zdrowia, • wsparcie osób niepełnosprawnych, • pomoc społeczną. Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.