SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2021


Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 roku zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Składka członkowska wynosi 120 zł na rok dla osób dorosłych, a osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz juniorzy do 21 lat – 60 zł.

Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na numer konta:

77 1560 0013 2353 6765 9000 0006.

UWAGA ! : w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa
tytuł wpłaty – ( Przykład ) : Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej