Zmiany.

3 marca 2021 r. rybnicka Fundacja PGE Energia Ciepła zmieniła nazwę na Fundacja Elektrowni Rybnik. Stało się to w wyniku rejestracji przez sąd procesu połączenia obu fundacji.Fundatorem Fundacji Elektrowni Rybnik jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która od stycznia 2020 roku jest właścicielem aktywów Elektrowni Rybnik. Fundacja Elektrowni Rybnik działa lokalnie oraz kontynuuje zadania i cele statutowe rybnickiej fundacji, która istnieje od roku 2004 i prowadzi swoją działalność w centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym, na które składają się kryte pływalnie, zakład rehabilitacji leczniczej, saunarium, grota solna, pracownie kół zainteresowań, klub fitness oraz sale widowiskowe. Obszar lokalnego funkcjonowania Fundacji obejmuje m.in.: • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • naukę, edukację, oświatę i wychowanie, • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,• ochronę i promocję zdrowia, • wsparcie osób niepełnosprawnych, • pomoc społeczną. Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2021


Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 roku zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Składka członkowska wynosi 120 zł na rok dla osób dorosłych, a osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz juniorzy do 21 lat – 60 zł.

Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na numer konta:

77 1560 0013 2353 6765 9000 0006.

UWAGA ! : w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa
tytuł wpłaty – ( Przykład ) : Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej

Zakończenie sezonu 2018

W środę 12.12.2018r. w restauracji „Tarasowa” w Rybniku odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia sezonu bowlingowego. Prócz zawodników sekcji na kolacji obecni byli również zawodnicy Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących z Rybnika, którzy od kilku miesięcy razem z nami trenują. Po omówieniu bieżących spraw klubowych i zawodniczych przystąpiliśmy do nagrodzenia najlepszych zawodników w sezonie 2018.

Najlepsze zawodniczki:
1 Alina Wojaczek
2. Bogusława Depta
3. Iwona Watoła

Najlepsi zawodnicy:
1. Jerzy Szlezinger
2. Krzysztof Wywrot
3. Janusz Bąk

Nagrodzono również zawodników, którzy w 2018r poprawili swoje rekordy życiowe:
Michał Jasiurkowski 237 pkt.
Christopher Naprawca 279 pkt.
Ryszard Stachoń 266 pkt.
Iwona Watoła 215 pkt.
Mariusz Watoła 280 pkt.
Alina Wojaczek 200 pkt.
Michał Wywrot 180 pkt.

Najlepszymi zawodnikami ŚKSN w Rybniku zostali :
p. Halina Ziarkowska i p. Marek Piecha.

GRATULUJEMY !!

W imieniu zawodników i zarządu Sekcji Bowlingowej,chcę podziękować panu Mirek Kuznik oraz personelowi restauracji „Tarasowa” za super spedzony czas, fantastyczne menu i miłą obsługę.https://www.facebook.com/rybnikTarasowa/

Fotorelacja z imprezy

X Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu

W dniach od 7 do 9 listopada br. na kręgielni Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych miały miejsce X Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu organizowane przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali Marek Gralec (Prezes Federacji Sportowej Energetyk), Jan Ratka (Z-ca Burmistrza), Tadeusz Marszolik (Dyrektor MOSiR Łaziska Górne) oraz Tomasz Kalinowski (Prezes Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Elektro).

Do zawodów przystąpiło 42 zawodników reprezentujących łącznie 8 firm z branży energetycznej ( w tym 11 zawodników z naszej sekcji), którzy zostali przydzieleni do jednej z trzech kategorii: open kobiet oraz mężczyzn M1 i M2.

W pierwszym dniu zawodów przeprowadzone zostały gry eliminacyjne, na które składały się rozgrywki poranne (3 pełne gry) i popołudniowe (3 pełne gry) przy ultrafioletowym świetle. Najlepszych dziesięciu zawodników z poszczególnych kategorii kwalifikowało się do gier finałowych, które miały miejsce drugiego dnia. O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów gier eliminacyjnych i finałowych.

W kategorii kobiet na pierwszym miejscu znalazła się Magdalena Starczyk TAURON Wytwarzanie S.A., która w również w kategorii pań uzyskała największą liczbę punktów (208) w jednej pełnej grze. Na kolejnych dwóch miejscach uplasowały się Grażyna Mikuta (PGE Energia Ciepła Oddział Gdańsk) oraz Alina Wojaczek (Fundacja PGE Energia Ciepła).

Kategoria open pań :
1 miejsce – Magdalena Starczyk (TAURON Wytwarzanie) – 1456
2 miejsce – Grażyna Mikuta (PGE Energia Ciepła Oddział Gdańsk) – 1339
3 miejsce – Alina Wojaczek (Fundacja PGE Energia Ciepła) – 1325


8 miejsce – Bogusława Depta (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1186
11 miejsce – Iwona Watoła (Fundacja PGE Energia Ciepła) – 671

 W kategorii panów M-2 miejsce pierwsze i tytuł Mistrza Polski Energetyków w Bowlingu pewnie uzyskał Zbigniew Kosiec (Fundacja PGE Energia Ciepła). Na miejscu drugim uplasował się Jerzy Lidzbarski (PGE Energia Ciepła Oddział Gdańsk). Natomiast najniższy stopnień podium zarezerwował sobie Ireneusz Wanczura (TAURON Wytwarzanie), który wyprzedził raptem o 6 punktów zawodnika z czwartego miejsca Mistrzostw Mariusza Watołę.

Kategoria mężczyzn M-2:
1 miejsce – Zbigniew Kosiec (Fundacja PGE Energia Ciepła) – 1847
2 miejsce – Jerzy Lidzbarski (PGE Energia Ciepła Oddział Gdańsk) – 1690
3 miejsce – Ireneusz Wanczura (TAURON Wytwarzanie) – 1640

4 miejsce – Mariusz Watoła (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1634
5 miejsce – Jerzy Szlezinger (Fundacja PGE Energia Ciepła) – 1587

7 miejsce – Ryszard Stachoń (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1541

9 miejsce – Janusz Bąk ( (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1471

 W kategorii panów M-1 pewnie zwyciężył Paweł Kozok uzyskując tytuł Mistrza Polski Energetyków (TAURON Wytwarzanie) notując przy tej okazji największą (278) liczbę punktów w jednej pełnej. Drugie miejsce dla Artura Stabika (TAURON Wytwarzanie), natomiast trzecia lokata dla Krzysztofa Wywrot (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik).

Kategoria mężczyzn M-1 (najlepsza szóstka):
1 miejsce – Paweł Kozok (TAURON Wytwarzanie) – 1800
2 miejsce – Artur Stabik (TAURON Wytwarzanie) – 1696
3 miejsce – Krzysztof Wywrot (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1664

5 miejsce – Christopher Naprawca (Fundacja PGE Energia Ciepła) – 1530
9 miejsce – Janusz Bąk (PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik) – 1471

 W klasyfikacji drużynowej, w której były liczone wszystkie punkty pięciu najlepszych zawodników jednej drużyny uzyskanych w grach eliminacyjnych. Na miejscu pierwszym ekipa TAURON Wytwarzanie S.A. Miejsce drugie przypadło zawodnikom Fundacji PGE Energia Ciepła. Miejsce trzecie dla PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik.

Klasyfikacja drużynowa (najlepsza szóstka):
1 miejsce – TAURON Wytwarzanie – 5379
2 miejsce – Fundacja PGE Energia Ciepła – 5103
3 miejsce – PGE Energia Ciepła Oddział Rybnik – 4918
4 miejsce – TAURON Obsługa Klienta  – 4404
5 miejsce – Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro – 4292
6 miejsce – TAURON Ciepło – 3340

Fotorelacja z mistrzostw.

DZIEŃ ENERGETYKA 2018

29.08.2018 na kręgielni „PINK bowling & club” odbył się turniej bowlingowy z okazji Dnia Energetyka. Każdy z zawodników rozegrał 4 gry a suma wszystkich decydowała o zwycięstwie w turnieju.

Kat. Kobiet:
1.     Bogusława Depta  511 pkt.( Pojedynek 1 kuli +10) PGE EC o/Rybnik
2.     Alina Wojaczek      511 pkt.( Pojedynek 1 kuli +7)   PGE EC o/Rybnik
3.     Dorota Górska       495 pkt.                                      PGE EC o/Rybnik      

Kat. Mężczyzn:

  1. Krzysztof Wywrot             710  pkt.                  PGE EC o/Rybnik
  2. Tomasz Rzonsik               700  pkt.                  PGE EC o/Rybnik
  3. Janusz Bąk                       684  pkt.                  PGE EC o/Rybnik