Składka za rok 2016 płatna do 28 02 2016

Przypominamy, że do 28 lutego zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Wysokość składki w 2016r wynosi tak jak w latach ubiegłych 120zł za cały rok. Płatność za sekcję bowlingową  można dokonać przelewem na numer konta:

Nr konta do przelewu: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006. w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa

Przykładowy tytuł wpłaty: Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej