I Rybnicki Bowlingowy Turniej Drużyn Integracyjnych

W sobotę 13 grudnia 2014  o godz. 11.00 w klubie PINK Bowling&Club odbył się ostatni w tym roku turniej bowlingowy zorganizowany przez sekcję bowlingową przy fundacji EDF Polska i rybnicki Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk”. Turniej ten był rozegrany na zupełnie innych zasadach niż wszystkie dotychczasowe. Był to tym razem turniej drużynowy. Do wspólnej zabawy prócz zawodników Olimpiad Specjalnych i zawodników sekcji bowlingowej zaproszono kilkunastu znanych rybnickich sportowców i działaczy społecznych.  Dariusz Wosz – Dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie, przywitał uczestników turnieju oraz przekazał pamiątkową tabliczkę i specjalne podziękowania na ręce pana Mariusza Watoła ( kierownika sekcji bowlingowej przy Fundacji EDF Polska ) za dotychczasową współpracę.

Szczegóły na stronie:

http://slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/3333/i-rybnicki-bowlingowy-turniej-druzyn-integracyjnych