Składka członkowska 2018

Przypominamy, że do 28 lutego 2018 roku zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Składka członkowska wynosi 120 zł na rok dla osób dorosłych, a osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz juniorzy do 18 lat – 60 zł.  Płatność za sekcję bowlingową można dokonać przelewem na numer konta:

Nr konta do przelewu: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006. w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa

Przykładowy tytuł wpłaty: Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej