Składka za rok 2015 płatna do 28 02 2015

Przypominamy, że do 28.02 zbieramy roczną składkę na Sekcję Bowlingową. Wysokość składki w 2015r wynosi tak jak w latach ubiegłych 120zł za cały rok. Płatność za sekcję bowlingową  można dokonać przelewem na numer konta:

Nr konta do przelewu: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006. w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz Sekcja Bowlingowa

Przykładowy tytuł wpłaty: Jan Kowalski, Sekcja Bowlingowa.

Zarząd Sekcji Bowlingowej

P.S. Przypominamy, że od marca osoby z poza sekcji będą mogły brać udział w poniedziałkowych treningach bowlingowych ale koszt 1gry będzie dla nich wynosił 8zł oraz ich wyniki nie będą uwzględniane w tabeli Gran Prix 2015 sekcji.